انواع اهرم و بازویی و نگهدارنده قسمت های مختلف دستگاه کپی شارپ

نمایش 1–20 از 29 نتیجه

نمایش نوار کناری
نشان می دهد 9 24 36

بازویی نگهدارنده فنر استوپر کاغذکش دستی شارپ AR-5316

۳۵۰,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال

اهرم محرک سنسور خروجی شارپ AR-420

۷۵۰,۰۰۰ ریال ۶۳۰,۰۰۰ ریال

اهرم سبز رنگ عقب فیوزینگ شارپ AR-5316

۴۰۰,۰۰۰ ریال

اهرم تنظیم فشار عقب پرس شارپ AR-450

۴۵۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

اهرم تنظیم فشار پرس شارپ AR-450

۴۵۰,۰۰۰ ریال

اهرم سبز رنگ عقب فیوزینگ شارپAR-236

۴۵۰,۰۰۰ ریال ۳۳۰,۰۰۰ ریال

اهرم سبز رنگ جلو فیوزینگ شارپAR-236

۴۵۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال

بازویی قفل درب بغل شارپ AR-5516

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال

بازویی آزاد کننده عقب فیوزینگ شارپMX-4500

۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

بازویی آزاد کننده جلو فیوزینگ شارپMX-4500

۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

بازویی سینی دستی شارپAR-160

۴۰۰,۰۰۰ ریال

پایه اهرم سنسور تشخیص کاغذ از کاست AR-5516/5316 فابریک

۶۰۰,۰۰۰ ریال

اهرم عقب آزادساز فشار پرس AR-5127 شارپ

۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

بازویی محرک عقب فیوزینگ شارپ AR-452

۳۰۰,۰۰۰ ریال

اهرم محرک سنسور خروجی دلیوری شارپ AR-452 فابریک

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

اهرم نگهدارنده عقب بلبرینگ پرس شارپ AR-5631 فابریک

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

اهرم نگهدارنده جلو بلبرینگ پرس شارپ AR-5631 فابریک

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

اهرم محرک سنسور خروجی شارپ AR-5316 فابریک

۷۵۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال

اهرم محرک سنسور کاست دستی شارپ X-180 فابریک

۷۰۰,۰۰۰ ریال ۵۲۰,۰۰۰ ریال

اهرم محرک سنسور فیوزینگ شارپ AR-5127 فابریک

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال