سنسور دستگاه کپی چیست؟

سنسورها انواع مختلفی دارند که هر یک کاربرد و عملکرد مختلفی دارند.برای مثال کار سنسور تانک حس کردن مقدار تونری که روی دولوپر شارپ استاندازه گیری میکند.

سنسور ( sensor ) از کلمه sens گرفته شده است و در لغت به معنی حس کننده یا حسگر می باشد که می تواند کمیتهایی مانند دما و رطوبت، فشار و… را به کمیتهای الکتریکی پیوسته ( آنالوگ / analogue ) یا غیرپیوسته ( دیجیتال / Digital ) تبدیل کند

نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش نوار کناری
نشان می دهد 9 24 36

سنسور تراکم تونر ATC شارپ AR-160

۹۵۰,۰۰۰ ریال

سنسور PS/PPD شارپ AR-420

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰,۰۰۰ ریال

سنسور هاپر تونر ATC تانک شارپ AR-620

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

سنسور خروجی دلیوری POD شارپ AR-452

۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال

سنسور تراکم تونر ATC شارپ AR-420

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

سنسور ATC تراکم تونر شارپ AR-5316

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

سنسور تانک دولوپر ATC شارپ AR-452 فابریک

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

سنسور تراکم تونر ATC شارپ AR-5516 فابریک

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

سنسور تانک دولوپر شارپ AR-X180 فابریک

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

سنسور ATC تانک دولوپر AR-M620 شارپ فابریک

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال