فنر دستگاه کپی شارپ چیست؟

فَنَر در یک تعریف کلی هر جسمی که دارای خاصیت ارتجاعی یا کشسان باشد فنر نامیده می‌شود.

دستگاه کپی هم مانند سایر دستگاه ها دارای فنرهای متفاوتی است، عملکرد هر یک از این فنرها بسته به جایگاهی که دارد متفاوت است. انواع فنر شامل : فنر ناخنک هاترول ، فنر کلاج، فنر ناخنک پرس، فنر اهرم و …

نمایش 1–20 از 25 نتیجه

نمایش نوار کناری
نشان می دهد 9 24 36

فنر ناخنک پرس شارپ AR-203

۱۵۰,۰۰۰ ریال

فنر کلاج PS کاست ۲ و دستی شارپ AR-5316

۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال

فنر کلاج دستی شارپ AR-5316

۲۵۰,۰۰۰ ریال

فنر کلاج PS کاست یک شارپ AR-5316

۴۵۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال

فنر ناخنک هاترول شارپ AR-5316 طرح

۲۰,۰۰۰ ریال

فنر ناخنک پرس شارپ AR-620

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال

فنر ناخنک هاترول شارپ AR-452

۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال

فنر ناخنک عقب پرس شارپ AR-5127

۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال

فنر ناخنک سلنوئید شارپ AR-5316

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال

فنر ناخنک جلو پرس شارپ AR-5127

۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال

فنر ناخنک پرس شارپ AR-236

۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال

فنر فشار غلطک دنباله رو PS شارپ AR-420

۲۰۰,۰۰۰ ریال

فنر عقب ناخنک پرس AR-5316

۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال

فنر سرشانه ای شارپ AR-420

۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال

فنر پشت گاید پایه شانه ای شارپ AR-420

۲۵۰,۰۰۰ ریال

فنر برگشت اهرم خروجی دلیوری شارپ AR-620

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال

فنر اهرم کابین راست شارپ AR-236

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال

فنر اهرم محرک خروجی فیوزینگ شارپ AR-452

۳۵۰,۰۰۰ ریال

فنر انتقال تونر زباله شارپ AR-620

۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰۰,۰۰۰ ریال

فنر درب گاید فیوزینگ شارپ AR-5316 فابریک

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵۰,۰۰۰ ریال